Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen vanaf peuter tot aan de leeftijd van dertien jaar op één locatie in de wijk kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC Ontdekking werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat medewerkers elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.

Aandacht en ondersteuning
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra ondersteuning en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

We werken nauw samen met belangrijke netwerkpartners die impact kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd. Vanuit nauwe samenwerking wordt door deze partners ondersteuning geboden op het gebied van dyslexie, logopedie en sociale emotionele ontwikkeling.


Kiezen voor IKC Ontdekking

In het voorjaar van 2020 heeft De Ontdekking haar intrek genomen in prachtig, licht nieuw schoolgebouw met een nieuwe schoolnaam: CBS De Ontdekking.

De Ontdekking is een christelijke school in de buurt Hanzewijk en Greente. Ook kinderen uit omliggende wijken bezoeken de school. Op deze mooie plek in Kampen werken we met elkaar aan een toekomstgerichte school met een stevige basiskwaliteit.

Op De Ontdekking zien we de kinderen als jonge ‘ontdekkingsreizigers’ die iedere dag mogen leren over zichzelf en de wereld om hen heen. We geven hierbij de kinderen een perspectief vanuit de christelijke basiswaarden. We stimuleren op De Ontdekking om open te staan voor elkaar en te ontdekken wie de ander is en we waarderen hierin de verschillen! Ieder kind is anders, graag willen wij ontdekken wat de specifieke kenmerken en mogelijkheden van ieder kind zijn en gaan van daaruit aan de slag!Ouders en school zijn in verbinding om de ‘ontdekkingsreis’ van ieder kind tijdens de basisschoolperiode te ondersteunen en te begeleiden. We geloven erin dat de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers nodig is om ieder kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Ieder kind is anders, dus ook deze samenwerking is bij ons op school maatwerk!

We vinden het belangrijk om de kinderen in de school vaardigheden aan te leren die hen sterk maakt voor de toekomst, belangrijk zijn hierin onze kernwaarden. 

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Ons basisonderwijs

De Ontdekking is een wijkschool. De school kent een hoge mate van betrokkenheid van ouders en team bij de school en de wijk. Wij werken vanuit de basiswaarden van het christelijke geloof, dit geeft ons houvast in het dagelijks handelen. Hierin is verbondenheid met- en vertrouwen hebben in elkaar een belangrijk uitgangspunt. Graag willen we als team in een positieve sfeer met kinderen en ouders aan het werk zijn waarbij we aandacht hebben voor elkaar en elkaar stimuleren om tot bloei te komen.

In de basis gaan we uit van een klimaat van regelmaat en structuur waarbij van uit rust en veiligheid kinderen tot ontwikkeling kunnen komen.

Onze kernwaarden:

Rust

De tijd die de kinderen op school doorbrengen, wordt planmatig ingevuld met een onderwijsprogramma dat zich richt op de kerndoelen van het onderwijs. Met rust, duidelijkheid en structuur bieden wij een veilige, vertrouwde omgeving.

Eigenaarschap

We stimuleren kinderen om eigenaar te zijn van hun leerproces. Wij geven ze mee dat ze hun eigen keuzes kunnen maken, hun eigen talenten kunnen ontdekken en zo invloed hebben op hun eigen toekomst.

Samenwerken

Kinderen volgen hun eigen route, maar reizen wel samen. We staan met elkaar in verbinding, we zijn open en betrouwbaar en we behandelen elkaar gelijk. Als schoolteam staan we klaar om de kinderen te begeleiden.

Impact

We bieden een rijke, activerende en aantrekkelijke leeromgeving met eigentijdse middelen om kinderen intrinsiek te motiveren en op hun eigen niveau uit te dagen. Zo maken wij impact op het leven van een kind.

Toekomstgericht zijn

Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen om doelen te bepalen en te bereiken. We zijn vooruitstrevend en gaan de ontdekkingstocht aan naar wie je bent, wat je kunt en wat je nodig hebt.

Geen antwoord
gekregen op
je vraag?